Τα Αρτοποιεία Γκανά, για περισσότερο από 4 δεκαετίες, αναγνωρίζει έμπρακτα ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την κοινωνία όπως και η κοινωνία έχει ανάγκη τις επιχειρήσεις, ειδικά στις μέρες μας!

Σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας μας, περιλαμβάνεται πληροφόρηση σχετικά με τη φιλοσοφία, τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωσή μας.

Επίσης εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε.